DİKKAT GÜÇLENDİRME VE KONSANTRASYON ÇALIŞMALARI İLE AKIL OYUNLARI

DİKKAT GÜÇLENDİRME-KONSANTRASYON-AKIL OYUNLARI PROGRAMI

Sayın Velimiz;
Okul öncesi temel gelişim;duygusal,sosyal,bilişsel ve dilsel zekâların en hızlı geliştiği dönemdir.Bu dönemde kazanılan olumlu deneyimler ve bilgiler,ileriki yaşlarda zihinsel faaliyetlerde belirleyici bir role sahiptir ve kişiliğin büyük bir bölümünü oluşturur.Çünkü okul öncesi dönemde beyin daha aktif ve öğrenilenler daha kalıcıdır.Yapılan araştırmalar zekânın %75’nin ilk dört yılda oluştuğunu,yirmi yaşına kadar da gelişimini sürdürdüğünü göstermiştir.Bu yaş döneminin öneminden dolayı okulumuzda özel bir eğitim çalışması planlanmıştır.Genel olarak verdiğimiz okul öncesi eğitime ilaveten bu program düzenlemiştir.Bu çalışmanın sınıf ortamı haricinde,özelde yapılması daha kalıcı bir fayda sağlayacaktır.

Bu eğitim;
Dikkatini toplama,sürdürme,yorum yapabilme yeteneğini artırma
Benzerlik ve farklılıkları ayırt etme
El-göz koordinasyonunu artırma
Muhakeme ve ilişkilendirme yeteneğini geliştirme
Görme alanını aktif kullanma
Çok yönlü düşünme becerisini kazanma
Ayrıntıları fark etme,parça bütün ilişkisini kurma
Varlıkları biçimlerine ve eşlerine göre sınıflandırma
Görme ve dinleme becerisini geliştirme,
Görsel hafızasını ve algısını geliştirme
İnsan -mekân-nesne ilişkilerini kurabilme yönünde geliştirme sağlar.
Kitap çalışması ile çocuklarda, yönergeyi duyma,yorumlama ve uygulama ,kalemi doğru tutma kazanımı sağlanmaktadır.
Akıl oyunları ile ;grup çalışması ve bireysel çalışma yapılmakta,görsel,işitsel hafıza egzersizleri yapılmaktadır.

Bu keyifli çalışmada çocuklarımızla buluşmak dileği ile…